<video id="nvlec"><font id="nvlec"></font></video>
     <source id="nvlec"></source>
     1. 
      

      RMB | USD

      產品索引 >  继电器 > 

       
      符合條件的記錄數:
      系列 制造商 安装类型 电路 输出类型 电压 - 输入 电压 - 负载 负载电流 导通电阻(最大值) 端子类型 封装/外壳 供应商器件封装 零件状态
      清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
      • 庫存狀態
      • 可用媒體
      • 環保

      頁面 1/374   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
       
      人民幣價格(含增值稅)
      比較零件 Datasheets 圖像 得捷電子 零件編號 制造商零件編號 立即購買 最低訂購數量是  現有數量  單價  描述 系列 制造商 安装类型 电路 输出类型 电压 - 输入 电压 - 负载 负载电流 导通电阻(最大值) 端子类型 封装/外壳 供应商器件封装 零件状态
           
       
      CPC1017N
      CLA233TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1017NTR
      2,000 68,000 - 立即發貨
      ¥ 3.73307 SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 100mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1017N
      CLA233CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1017NTR
      1 69,684 - 立即發貨
      ¥ 6.88000 SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 100mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1017N
      CLA233DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1017NTR
      1 69,684 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 100mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1972
      CLA273TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1972GSTR
      1,000 9,000 - 立即發貨
      ¥ 5.12904 SSR RELAY SPST-NO 250MA 0-800V CPC 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,过零 1.2VDC 0V ~ 800V 250mA 250mA 鸥翼 6-SMD(0.300",7.62mm) 6-SMD 有源
      CPC1972
      CLA273CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1972GSTR
      1 9,722 - 立即發貨
      ¥ 9.65000 SSR RELAY SPST-NO 250MA 0-800V CPC 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,过零 1.2VDC 0V ~ 800V 250mA 250mA 鸥翼 6-SMD(0.300",7.62mm) 6-SMD 有源
      CPC1972
      CLA273DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1972GSTR
      1 9,722 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NO 250MA 0-800V CPC 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,过零 1.2VDC 0V ~ 800V 250mA 250mA 鸥翼 6-SMD(0.300",7.62mm) 6-SMD 有源
      CPC1002N
      CLA230TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1002NTR
      2,000 6,000 - 立即發貨
      ¥ 5.62943 SSR RELAY SPST-NO 700MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A)   DC   1.2VDC 0V ~ 60V 700mA 550 mOhms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1002N
      CLA230CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1002NTR
      1 9,035 - 立即發貨
      ¥ 10.63000 SSR RELAY SPST-NO 700MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A)   DC   1.2VDC 0V ~ 60V 700mA 550 mOhms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1002N
      CLA230DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1002NTR
      1 9,035 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NO 700MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A)   DC   1.2VDC 0V ~ 60V 700mA 550 mOhms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1117N(TR)
      CLA268TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1117NTR
      2,000 23,759 - 立即發貨
      ¥ 5.75453 SSR RELAY SPST-NC 150MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NC(1 Form B) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 150mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1117N(TR)
      CLA268CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1117NTR
      1 23,759 - 立即發貨
      ¥ 10.81000 SSR RELAY SPST-NC 150MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NC(1 Form B) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 150mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1117N(TR)
      CLA268DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1117NTR
      1 23,759 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NC 150MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NC(1 Form B) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 150mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1014N
      CLA314TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1014NTR
      2,000 54,000 - 立即發貨
      ¥ 6.50512 SSR RELAY SPST-NO 400MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 400mA 2 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1014N
      CLA314CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1014NTR
      1 58,695 - 立即發貨
      ¥ 12.24000 SSR RELAY SPST-NO 400MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 400mA 2 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1014N
      CLA314DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1014NTR
      1 58,695 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NO 400MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 400mA 2 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1008N
      CLA216TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1008NTR
      2,000 22,000 - 立即發貨
      ¥ 6.50512 SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-100V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 100V 150mA 8 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1008N
      CLA216CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1008NTR
      1 22,873 - 立即發貨
      ¥ 12.24000 SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-100V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 100V 150mA 8 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1008N
      CLA216DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1008NTR
      1 22,873 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-100V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 100V 150mA 8 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1016N
      CLA232TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1016NTR
      2,000 8,000 - 立即發貨
      ¥ 6.50512 SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-100V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 100V 100mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1016N
      CLA232CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1016NTR
      1 8,167 - 立即發貨
      ¥ 12.24000 SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-100V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 100V 100mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1016N
      CLA232DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1016NTR
      1 8,167 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-100V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 100V 100mA 16 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1025N
      CLA234TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1025NTR
      2,000 6,000 - 立即發貨
      ¥ 6.63022 SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 400V 120mA 30 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1025N
      CLA234CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1025NTR
      1 8,586 - 立即發貨
      ¥ 12.51000 SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 400V 120mA 30 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1025N
      CLA234DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1025NTR
      1 8,586 - 立即發貨
      計算 SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 400V 120mA 30 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      CPC1006N
      CLA365-ND
      This part is RoHS compliant.
      CPC1006N
      1 5,131 - 立即發貨
      ¥ 6.88000 SSR RELAY SPST-NO 75MA 0-60V CPC,OptoMOS® 表面贴装型 SPST-NO(1 Form A) AC,DC 1.2VDC 0V ~ 60V 75mA 10 Ohms 鸥翼 4-SOP(0.150",3.81mm) 4-SOP 有源
      頁面 1/374   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

      2019年11月07日 11:11:00

      欧美美女大阴口