<object id="klghv"></object>
 • <code id="klghv"><nobr id="klghv"><sub id="klghv"></sub></nobr></code>
  1. <strike id="klghv"><sup id="klghv"></sup></strike>
    <object id="klghv"></object>

    1. <tr id="klghv"></tr>
     <strike id="klghv"></strike>
     <big id="klghv"><nobr id="klghv"></nobr></big>
    2. <big id="klghv"><nobr id="klghv"></nobr></big>

     <tr id="klghv"></tr>
     <pre id="klghv"><em id="klghv"></em></pre>
     RMB | USD

     產品索引 >  集成电路(IC) > 

      
     符合條件的記錄數:
     系列 制造商 逻辑类型 电路数 输入数 特性 电压 - 电源 电流 - 静态(最大值) 电流 - 输出高,低 逻辑电平 - 低 逻辑电平 - 高 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 工作温度 安装类型 供应商器件封装 封装/外壳 零件状态
     清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
     • 庫存狀態
     • 可用媒體
     • 環保

     頁面 1/700   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
      
     人民幣價格(含增值稅)
     比較零件 Datasheets 圖像 得捷電子 零件編號 制造商零件編號 立即購買 最低訂購數量是  現有數量  單價  描述 系列 制造商 逻辑类型 电路数 输入数 特性 电压 - 电源 电流 - 静态(最大值) 电流 - 输出高,低 逻辑电平 - 低 逻辑电平 - 高 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 工作温度 安装类型 供应商器件封装 封装/外壳 零件状态
          
      
     TC7SH04FU
     TC7SH04FULJ(CTTR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH04FU,LJ(CT
     3,000 3,000 - 立即發貨
     ¥ 0.43537 IC INVERTER 1CH 1-INP USV TC7SH 反相器   1     1     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 7.5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH04FU
     TC7SH04FULJ(CTCT-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH04FU,LJ(CT
     1 7,870 - 立即發貨
     ¥ 2.55000 IC INVERTER 1CH 1-INP USV TC7SH 反相器   1     1     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 7.5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH04FU
     TC7SH04FULJ(CTDKR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH04FU,LJ(CT
     1 7,870 - 立即發貨
     計算 IC INVERTER 1CH 1-INP USV TC7SH 反相器   1     1     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 7.5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH08FU
     TC7SH08FULJ(CTTR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH08FU,LJ(CT
     3,000 18,000 - 立即發貨
     ¥ 0.47323 IC GATE AND 1CH 2-INP USV TC7SH 与门   1     2     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 7.9ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH08FU
     TC7SH08FULJ(CTCT-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH08FU,LJ(CT
     1 20,062 - 立即發貨
     ¥ 2.80000 IC GATE AND 1CH 2-INP USV TC7SH 与门   1     2     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 7.9ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH08FU
     TC7SH08FULJ(CTDKR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH08FU,LJ(CT
     1 20,062 - 立即發貨
     計算 IC GATE AND 1CH 2-INP USV TC7SH 与门   1     2     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 7.9ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH86F(U)
     TC7SH86FULJ(CTTR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH86FU,LJ(CT
     3,000 9,000 - 立即發貨
     ¥ 0.47323 IC GATE XOR 1CH 2-INP USV TC7SH XOR(异或)   1     2     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 8.8ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH86F(U)
     TC7SH86FULJ(CTCT-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH86FU,LJ(CT
     1 9,437 - 立即發貨
     ¥ 2.80000 IC GATE XOR 1CH 2-INP USV TC7SH XOR(异或)   1     2     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 8.8ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH86F(U)
     TC7SH86FULJ(CTDKR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH86FU,LJ(CT
     1 9,437 - 立即發貨
     計算 IC GATE XOR 1CH 2-INP USV TC7SH XOR(异或)   1     2     -   2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.5V 1.5V 8.8ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH14FU
     TC7SH14FULJ(CTTR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH14FU,LJ(CT
     3,000 6,000 - 立即發貨
     ¥ 0.47323 IC INVERTER SCHMITT 1CH USV TC7SH 反相器   1     1   施密特触发器 2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.9V ~ 1.65V 2.2V ~ 3.85V 10.6ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH14FU
     TC7SH14FULJ(CTCT-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH14FU,LJ(CT
     1 6,596 - 立即發貨
     ¥ 2.80000 IC INVERTER SCHMITT 1CH USV TC7SH 反相器   1     1   施密特触发器 2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.9V ~ 1.65V 2.2V ~ 3.85V 10.6ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SH14FU
     TC7SH14FULJ(CTDKR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SH14FU,LJ(CT
     1 6,596 - 立即發貨
     計算 IC INVERTER SCHMITT 1CH USV TC7SH 反相器   1     1   施密特触发器 2V ~ 5.5V   2μA   8mA,8mA 0.9V ~ 1.65V 2.2V ~ 3.85V 10.6ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SZ14F(U)
     TC7SZ14FULJ(CTTR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SZ14FU,LJ(CT
     3,000 3,000 - 立即發貨
     ¥ 0.47323 IC INVERTER SCHMITT 1CH USV TC7SZ 反相器   1     1   施密特触发器 1.65V ~ 5.5V   1μA   32mA,32mA 0.2V ~ 1.2V 1.4V ~ 3.6V 5.9ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SZ14F(U)
     TC7SZ14FULJ(CTCT-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SZ14FU,LJ(CT
     1 3,035 - 立即發貨
     ¥ 2.80000 IC INVERTER SCHMITT 1CH USV TC7SZ 反相器   1     1   施密特触发器 1.65V ~ 5.5V   1μA   32mA,32mA 0.2V ~ 1.2V 1.4V ~ 3.6V 5.9ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SZ14F(U)
     TC7SZ14FULJ(CTDKR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SZ14FU,LJ(CT
     1 3,035 - 立即發貨
     計算 IC INVERTER SCHMITT 1CH USV TC7SZ 反相器   1     1   施密特触发器 1.65V ~ 5.5V   1μA   32mA,32mA 0.2V ~ 1.2V 1.4V ~ 3.6V 5.9ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SZU04F
     TC7SZU04FULJ(CTTR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SZU04FU,LJ(CT
     3,000 3,000 - 立即發貨
     ¥ 0.47323 IC INVERTER 1CH 1-INP USV TC7SZU 反相器   1     1     -   1.8V ~ 5.5V   2μA   16mA,16mA   -     -   5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SZU04F
     TC7SZU04FULJ(CTCT-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SZU04FU,LJ(CT
     1 3,327 - 立即發貨
     ¥ 2.80000 IC INVERTER 1CH 1-INP USV TC7SZU 反相器   1     1     -   1.8V ~ 5.5V   2μA   16mA,16mA   -     -   5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     TC7SZU04F
     TC7SZU04FULJ(CTDKR-ND
     This part is RoHS compliant.
     TC7SZU04FU,LJ(CT
     1 3,327 - 立即發貨
     計算 IC INVERTER 1CH 1-INP USV TC7SZU 反相器   1     1     -   1.8V ~ 5.5V   2μA   16mA,16mA   -     -   5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 85°C 表面贴装型   USV   5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     SN74LVC1G32
     296-9848-2-ND
     This part is RoHS compliant.
     SN74LVC1G32DCKR
     3,000 143,533 - 立即發貨
     ¥ 0.49380 IC GATE OR 1CH 2-INP SC70-5 74LVC 或门   1     2     -   1.65V ~ 5.5V 10μA 32mA,32mA 0.7V ~ 0.8V 1.7V ~ 2V 4ns @ 5V,50pF -40°C ~ 125°C 表面贴装型 SC-70-5 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     SN74LVC1G32
     296-9848-1-ND
     This part is RoHS compliant.
     SN74LVC1G32DCKR
     1 143,533 - 立即發貨
     ¥ 2.72000 IC GATE OR 1CH 2-INP SC70-5 74LVC 或门   1     2     -   1.65V ~ 5.5V 10μA 32mA,32mA 0.7V ~ 0.8V 1.7V ~ 2V 4ns @ 5V,50pF -40°C ~ 125°C 表面贴装型 SC-70-5 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     SN74LVC1G32
     296-9848-6-ND
     This part is RoHS compliant.
     SN74LVC1G32DCKR
     1 143,533 - 立即發貨
     計算 IC GATE OR 1CH 2-INP SC70-5 74LVC 或门   1     2     -   1.65V ~ 5.5V 10μA 32mA,32mA 0.7V ~ 0.8V 1.7V ~ 2V 4ns @ 5V,50pF -40°C ~ 125°C 表面贴装型 SC-70-5 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     SN74LVC1G14
     296-11607-2-ND
     This part is RoHS compliant.
     SN74LVC1G14DBVR
     3,000 120,751 - 立即發貨
     ¥ 0.49380 IC INVERTER SCHMITT 1CH SOT23-5 74LVC 反相器   1     1   施密特触发器 1.65V ~ 5.5V 10μA 32mA,32mA 0.39V ~ 1.87V 1.16V ~ 3.33V 5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 125°C 表面贴装型 SOT-23-5 SC-74A,SOT-753 有源
     SN74LVC1G14
     296-11607-1-ND
     This part is RoHS compliant.
     SN74LVC1G14DBVR
     1 120,769 - 立即發貨
     ¥ 2.72000 IC INVERTER SCHMITT 1CH SOT23-5 74LVC 反相器   1     1   施密特触发器 1.65V ~ 5.5V 10μA 32mA,32mA 0.39V ~ 1.87V 1.16V ~ 3.33V 5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 125°C 表面贴装型 SOT-23-5 SC-74A,SOT-753 有源
     SN74LVC1G14
     296-11607-6-ND
     This part is RoHS compliant.
     SN74LVC1G14DBVR
     1 120,769 - 立即發貨
     計算 IC INVERTER SCHMITT 1CH SOT23-5 74LVC 反相器   1     1   施密特触发器 1.65V ~ 5.5V 10μA 32mA,32mA 0.39V ~ 1.87V 1.16V ~ 3.33V 5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 125°C 表面贴装型 SOT-23-5 SC-74A,SOT-753 有源
     SN74LVC1G02
     296-11598-2-ND
     This part is RoHS compliant.
     SN74LVC1G02DCKR
     3,000 105,000 - 立即發貨
     ¥ 0.49380 IC GATE NOR 1CH 2-INP SC70-5 74LVC 或非门   1     2     -   1.65V ~ 5.5V 10μA 32mA,32mA 0.7V ~ 0.8V 1.7V ~ 2V 4.5ns @ 5V,50pF -40°C ~ 125°C 表面贴装型 SC-70-5 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 有源
     頁面 1/700   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

     2019年11月07日 11:01:26

     欧美美女大阴口