<video id="nvlec"><font id="nvlec"></font></video>
     <source id="nvlec"></source>
     1. 
      

      RMB | USD

      產品索引 >  分立半导体产品 > 

       
      符合條件的記錄數:
      系列 制造商 晶体管类型 电压 - 集射极击穿(最大值) 频率 - 跃迁 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) 增益 功率 - 最大值 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) 电流 - 集电极(Ic)(最大值) 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装 零件状态
      清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
      • 庫存狀態
      • 可用媒體
      • 環保

      頁面 1/86   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
       
      人民幣價格(含增值稅)
      比較零件 Datasheets 圖像 得捷電子 零件編號 制造商零件編號 立即購買 最低訂購數量是  現有數量  單價  描述 系列 制造商 晶体管类型 电压 - 集射极击穿(最大值) 频率 - 跃迁 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) 增益 功率 - 最大值 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) 电流 - 集电极(Ic)(最大值) 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装 零件状态
           
       
      DSC5G02 View All Specifications
      DSC5G0200LTR-ND
      This part is RoHS compliant.
      DSC5G0200L
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 0.51356 RF TRANS NPN 20V 650MHZ SMINI3   -      NPN     20V   650MHz 3.3dB @ 100MHz 24dB 150mW 65 @ 1mA,6V 15mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-85 SMini3-F2-B Digi-Key 停产
      DSC5G02 View All Specifications
      DSC5G0200LCT-ND
      This part is RoHS compliant.
      DSC5G0200L
      1
      非庫存貨
      5,510 - 立即發貨
      ¥ 2.88000 RF TRANS NPN 20V 650MHZ SMINI3   -      NPN     20V   650MHz 3.3dB @ 100MHz 24dB 150mW 65 @ 1mA,6V 15mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-85 SMini3-F2-B Digi-Key 停产
      DSC5G02 View All Specifications
      DSC5G0200LDKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      DSC5G0200L
      1
      非庫存貨
      5,510 - 立即發貨
      計算 RF TRANS NPN 20V 650MHZ SMINI3   -      NPN     20V   650MHz 3.3dB @ 100MHz 24dB 150mW 65 @ 1mA,6V 15mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-85 SMini3-F2-B Digi-Key 停产
      2SA1790GCL
      2SA1790GCLTR-ND
       
      2SA1790GCL
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 0.90792 RF TRANS PNP 20V 300MHZ SSMINI3   -      PNP     20V   300MHz 2.8dB ~ 4dB @ 5MHz   -   125mW 110 @ 1mA,10V 30mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3 停產
      2SA1790GCL
      2SA1790GCLCT-ND
       
      2SA1790GCL
      1
      非庫存貨
      5,688 - 立即發貨
      ¥ 3.87000 RF TRANS PNP 20V 300MHZ SSMINI3   -      PNP     20V   300MHz 2.8dB ~ 4dB @ 5MHz   -   125mW 110 @ 1mA,10V 30mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3 停產
      2SA1790GCL
      2SA1790GCLDKR-ND
       
      2SA1790GCL
      1
      非庫存貨
      5,688 - 立即發貨
      計算 RF TRANS PNP 20V 300MHZ SSMINI3   -      PNP     20V   300MHz 2.8dB ~ 4dB @ 5MHz   -   125mW 110 @ 1mA,10V 30mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3 停產
      2SC27780CL Datasheet
      2SC27780CLTR-ND
       
      2SC27780CL
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 0.96846 RF TRANS NPN 20V 230MHZ MINI3-G1   -      NPN     20V   230MHz   -     -   200mW 110 @ 1mA,10V 30mA 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 迷你型3-G1 停產
      2SC27780CL Datasheet
      2SC27780CLCT-ND
       
      2SC27780CL
      1
      非庫存貨
      5,885 - 立即發貨
      ¥ 4.86000 RF TRANS NPN 20V 230MHZ MINI3-G1   -      NPN     20V   230MHz   -     -   200mW 110 @ 1mA,10V 30mA 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 迷你型3-G1 停產
      2SC27780CL Datasheet
      2SC27780CLDKR-ND
       
      2SC27780CL
      1
      非庫存貨
      5,885 - 立即發貨
      計算 RF TRANS NPN 20V 230MHZ MINI3-G1   -      NPN     20V   230MHz   -     -   200mW 110 @ 1mA,10V 30mA 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 迷你型3-G1 停產
      2SC563200L Datasheet
      2SC563200LTR-ND
      >This part is RoHS non-compliant.
      2SC563200L
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 1.04821 RF TRANS NPN 8V 1.1GHZ SMINI3-G1   -      NPN     8V   1.1GHz   -     -   150mW 100 @ 2mA,4V 50mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-70,SOT-323 S迷你型3-G1 停產
      2SC563200L Datasheet
      2SC563200LCT-ND
      >This part is RoHS non-compliant.
      2SC563200L
      1
      非庫存貨
      4,098 - 立即發貨
      ¥ 1.89000 RF TRANS NPN 8V 1.1GHZ SMINI3-G1   -      NPN     8V   1.1GHz   -     -   150mW 100 @ 2mA,4V 50mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-70,SOT-323 S迷你型3-G1 停產
      2SC563200L Datasheet
      2SC563200LDKR-ND
      >This part is RoHS non-compliant.
      2SC563200L
      1
      非庫存貨
      4,098 - 立即發貨
      計算 RF TRANS NPN 8V 1.1GHZ SMINI3-G1   -      NPN     8V   1.1GHz   -     -   150mW 100 @ 2mA,4V 50mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-70,SOT-323 S迷你型3-G1 停產
      DSC9G02 View All Specifications
      DSC9G02C0LTR-ND
      This part is RoHS compliant.
      DSC9G02C0L
      3,000
      非庫存貨
      12,000 - 立即發貨
      ¥ 1.13356 RF TRANS NPN 20V 650MHZ SSMINI3   -      NPN     20V   650MHz 3.3dB @ 100MHz 24dB 125mW 65 @ 1mA,6V 15mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3-B Digi-Key 停产
      DSC9G02 View All Specifications
      DSC9G02C0LCT-ND
      This part is RoHS compliant.
      DSC9G02C0L
      1
      非庫存貨
      12,602 - 立即發貨
      ¥ 4.12000 RF TRANS NPN 20V 650MHZ SSMINI3   -      NPN     20V   650MHz 3.3dB @ 100MHz 24dB 125mW 65 @ 1mA,6V 15mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3-B Digi-Key 停产
      DSC9G02 View All Specifications
      DSC9G02C0LDKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      DSC9G02C0L
      1
      非庫存貨
      12,602 - 立即發貨
      計算 RF TRANS NPN 20V 650MHZ SSMINI3   -      NPN     20V   650MHz 3.3dB @ 100MHz 24dB 125mW 65 @ 1mA,6V 15mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3-B Digi-Key 停产
      2SC4808 Datasheet
      2SC4808G0LTR-ND
       
      2SC4808G0L
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 1.52822 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SSMINI3-F3   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 125mW 50 @ 20mA,8V 80mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3 停產
      2SC4808 Datasheet
      2SC4808G0LCT-ND
       
      2SC4808G0L
      1
      非庫存貨
      5,980 - 立即發貨
      ¥ 2.39000 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SSMINI3-F3   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 125mW 50 @ 20mA,8V 80mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3 停產
      2SC4808 Datasheet
      2SC4808G0LDKR-ND
       
      2SC4808G0L
      1
      非庫存貨
      5,980 - 立即發貨
      計算 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SSMINI3-F3   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 125mW 50 @ 20mA,8V 80mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F3 停產
      2SC4808J0L Datasheet
      2SC4808J0LTR-ND
       
      2SC4808J0L
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 1.52833 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SSMINI3-F1   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 125mW 50 @ 20mA,8V 80mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F1 停產
      2SC4808J0L Datasheet
      2SC4808J0LCT-ND
       
      2SC4808J0L
      1
      非庫存貨
      5,871 - 立即發貨
      ¥ 2.39000 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SSMINI3-F1   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 125mW 50 @ 20mA,8V 80mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F1 停產
      2SC4808J0L Datasheet
      2SC4808J0LDKR-ND
       
      2SC4808J0L
      1
      非庫存貨
      5,871 - 立即發貨
      計算 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SSMINI3-F1   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 125mW 50 @ 20mA,8V 80mA 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-89,SOT-490 SS迷你型3-F1 停產
      2SC48350RL Datasheet
      2SC48350RLTR-ND
       
      2SC48350RL
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 1.52833 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SMINI3-G1   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 150mW 80 @ 20mA,8V 80mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-70,SOT-323 S迷你型3-G1 停產
      2SC48350RL Datasheet
      2SC48350RLCT-ND
       
      2SC48350RL
      1
      非庫存貨
      3,748 - 立即發貨
      ¥ 3.87000 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SMINI3-G1   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 150mW 80 @ 20mA,8V 80mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-70,SOT-323 S迷你型3-G1 停產
      2SC48350RL Datasheet
      2SC48350RLDKR-ND
       
      2SC48350RL
      1
      非庫存貨
      3,748 - 立即發貨
      計算 RF TRANS NPN 10V 6GHZ SMINI3-G1   -      NPN     10V   6GHz 1.3dB ~ 2dB @ 800MHz 11dB ~ 14dB 150mW 80 @ 20mA,8V 80mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-70,SOT-323 S迷你型3-G1 停產
      2SC4562G Datasheet
      2SC4562GRLTR-ND
       
      2SC4562GRL
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 1.61900 RF TRANS NPN 50V 250MHZ SMINI3   -      NPN     50V   250MHz   -     -   150mW 250 @ 2mA,10V 50mA 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-85 S迷你型3-F2 停產
      頁面 1/86   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

      2019年11月07日 10:49:52

      欧美美女大阴口