<video id="nvlec"><font id="nvlec"></font></video>
     <source id="nvlec"></source>
     1. 
      

      RMB | USD

      產品索引 >  分立半导体产品 > 

       
      符合條件的記錄數:
      系列 制造商 二极管类型 电压 - 峰值反向(最大值) 电流 - 最大值 不同 Vr,F 时的电容 不同 If,F 时的电阻 功率耗散(最大值) 工作温度 封装/外壳 供应商器件封装 零件状态
      清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
      • 庫存狀態
      • 可用媒體
      • 環保

      頁面 1/86   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
       
      人民幣價格(含增值稅)
      比較零件 Datasheets 圖像 得捷電子 零件編號 制造商零件編號 立即購買 最低訂購數量是  現有數量  單價  描述 系列 制造商 二极管类型 电压 - 峰值反向(最大值) 电流 - 最大值 不同 Vr,F 时的电容 不同 If,F 时的电阻 功率耗散(最大值) 工作温度 封装/外壳 供应商器件封装 零件状态
           
       
      DA2S00100L Datasheet
      P15181TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      DA2S00100L
      3,000
      非庫存貨
      9,000 - 立即發貨
      ¥ 0.40508 DIODE STANDARD 40V SSMINI2-F5-B   -    标准 - 单   40V   100mA 1.2pF @ 6V,1MHz 850 毫欧 @ 2mA,100MHz 850 毫欧 @ 2mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F5-B Digi-Key 停产
      DA2S00100L Datasheet
      P15181CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      DA2S00100L
      1
      非庫存貨
      9,237 - 立即發貨
      ¥ 2.30000 DIODE STANDARD 40V SSMINI2-F5-B   -    标准 - 单   40V   100mA 1.2pF @ 6V,1MHz 850 毫欧 @ 2mA,100MHz 850 毫欧 @ 2mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F5-B Digi-Key 停产
      DA2S00100L Datasheet
      P15181DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      DA2S00100L
      1
      非庫存貨
      9,237 - 立即發貨
      計算 DIODE STANDARD 40V SSMINI2-F5-B   -    标准 - 单   40V   100mA 1.2pF @ 6V,1MHz 850 毫欧 @ 2mA,100MHz 850 毫欧 @ 2mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F5-B Digi-Key 停产
      MA2JP02 Datasheet
      MA2JP0200LTR-ND
       
      MA2JP0200L
      3,000
      非庫存貨
      84,000 - 立即發貨
      ¥ 0.87700 RF DIODE PIN 60V 150MW SMINI2-F1   -    PIN - 单   60V   100mA 0.5pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-90,SOD-323F S迷你型2-F1 停產
      MA2JP02 Datasheet
      MA2JP0200LCT-ND
       
      MA2JP0200L
      1
      非庫存貨
      85,155 - 立即發貨
      ¥ 1.73000 RF DIODE PIN 60V 150MW SMINI2-F1   -    PIN - 单   60V   100mA 0.5pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-90,SOD-323F S迷你型2-F1 停產
      MA2JP02 Datasheet
      MA2JP0200LDKR-ND
       
      MA2JP0200L
      1
      非庫存貨
      85,155 - 立即發貨
      計算 RF DIODE PIN 60V 150MW SMINI2-F1   -    PIN - 单   60V   100mA 0.5pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-90,SOD-323F S迷你型2-F1 停產
      MA2SP050GL
      MA2SP050GLTR-ND
       
      MA2SP050GL
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 1.07935 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F4   -    PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SS迷你型2-F4 停產
      MA2SP050GL
      MA2SP050GLCT-ND
       
      MA2SP050GL
      1
      非庫存貨
      5,757 - 立即發貨
      ¥ 5.43000 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F4   -    PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SS迷你型2-F4 停產
      MA2SP050GL
      MA2SP050GLDKR-ND
       
      MA2SP050GL
      1
      非庫存貨
      5,757 - 立即發貨
      計算 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F4   -    PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SS迷你型2-F4 停產
      MA2SP0500L
      MA2SP0500LTR-ND
       
      MA2SP0500L
      3,000
      非庫存貨
      3,000 - 立即發貨
      ¥ 1.07946 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F1   -    PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F1 停產
      MA2SP0500L
      MA2SP0500LCT-ND
       
      MA2SP0500L
      1
      非庫存貨
      5,067 - 立即發貨
      ¥ 1.81000 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F1   -    PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F1 停產
      MA2SP0500L
      MA2SP0500LDKR-ND
       
      MA2SP0500L
      1
      非庫存貨
      5,067 - 立即發貨
      計算 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F1   -    PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F1 停產
      JDP2S02AFS
      JDP2S02AFS(TPL3)TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      JDP2S02AFS(TPL3)
      10,000 10,000 - 立即發貨
      ¥ 0.55306 RF DIODE PIN 30V FSC   -    PIN - 单   30V   50mA 0.4pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) 2-SMD,扁平引线   fSC   有源
      JDP2S02AFS
      JDP2S02AFS(TPL3)CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      JDP2S02AFS(TPL3)
      1 12,939 - 立即發貨
      ¥ 3.87000 RF DIODE PIN 30V FSC   -    PIN - 单   30V   50mA 0.4pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) 2-SMD,扁平引线   fSC   有源
      JDP2S02AFS
      JDP2S02AFS(TPL3)DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      JDP2S02AFS(TPL3)
      1 12,939 - 立即發貨
      計算 RF DIODE PIN 30V FSC   -    PIN - 单   30V   50mA 0.4pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) 2-SMD,扁平引线   fSC   有源
      1SS390
      1SS390TE61TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      1SS390TE61
      3,000 3,000 - 立即發貨
      ¥ 0.60903 RF DIODE STANDARD 35V 150MW EMD2   -    标准 - 单   35V   100mA 1.2pF @ 6V,1MHz 900 毫欧 @ 2mA,100MHz 150mW 125°C(TJ) SC-79,SOD-523 EMD2 有源
      1SS390
      1SS390TE61CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      1SS390TE61
      1 4,043 - 立即發貨
      ¥ 3.37000 RF DIODE STANDARD 35V 150MW EMD2   -    标准 - 单   35V   100mA 1.2pF @ 6V,1MHz 900 毫欧 @ 2mA,100MHz 150mW 125°C(TJ) SC-79,SOD-523 EMD2 有源
      1SS390
      1SS390TE61DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      1SS390TE61
      1 4,043 - 立即發貨
      計算 RF DIODE STANDARD 35V 150MW EMD2   -    标准 - 单   35V   100mA 1.2pF @ 6V,1MHz 900 毫欧 @ 2mA,100MHz 150mW 125°C(TJ) SC-79,SOD-523 EMD2 有源
      BAP50-03
      BAP50-03-TPMSTR-ND
      This part is RoHS compliant.
      BAP50-03-TP
      3,000 3,000 - 立即發貨
      ¥ 0.65841 RF DIODE PIN 50V 200MW SOD323   -    PIN - 单   50V   50mA 0.35pF @ 5V,1MHz 5 欧姆 @ 10mA,100MHz 200mW -65°C ~ 150°C(TJ) SC-76,SOD-323 SOD-323 有源
      BAP50-03
      BAP50-03-TPMSCT-ND
      This part is RoHS compliant.
      BAP50-03-TP
      1 5,794 - 立即發貨
      ¥ 3.62000 RF DIODE PIN 50V 200MW SOD323   -    PIN - 单   50V   50mA 0.35pF @ 5V,1MHz 5 欧姆 @ 10mA,100MHz 200mW -65°C ~ 150°C(TJ) SC-76,SOD-323 SOD-323 有源
      BAP50-03
      BAP50-03-TPMSDKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      BAP50-03-TP
      1 5,794 - 立即發貨
      計算 RF DIODE PIN 50V 200MW SOD323   -    PIN - 单   50V   50mA 0.35pF @ 5V,1MHz 5 欧姆 @ 10mA,100MHz 200mW -65°C ~ 150°C(TJ) SC-76,SOD-323 SOD-323 有源
      RN142S
      RN142STE61TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      RN142STE61
      3,000 3,000 - 立即發貨
      ¥ 0.68145 RF DIODE PIN 60V 150MW EMD2   -    PIN - 单   60V   100mA 0.45pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 EMD2 有源
      RN142S
      RN142STE61CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      RN142STE61
      1 4,388 - 立即發貨
      ¥ 3.13000 RF DIODE PIN 60V 150MW EMD2   -    PIN - 单   60V   100mA 0.45pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 EMD2 有源
      RN142S
      RN142STE61DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      RN142STE61
      1 4,388 - 立即發貨
      計算 RF DIODE PIN 60V 150MW EMD2   -    PIN - 单   60V   100mA 0.45pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 EMD2 有源
      DAN235E
      DAN235ETLTR-ND
      This part is RoHS compliant.
      DAN235ETL
      3,000 3,000 - 立即發貨
      ¥ 0.70515 RF DIODE STANDARD 35V 150MW EMD3   -    标准 - 1 对共阴极   35V     35V   1.2pF @ 6V,1MHz 900 毫欧 @ 2mA,100MHz 150mW 125°C(TJ) SC-75,SOT-416 EMD3 有源
      頁面 1/86   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

      2019年11月07日 10:50:17

      欧美美女大阴口