<video id="nvlec"><font id="nvlec"></font></video>
     <source id="nvlec"></source>
     1. 
      

      RMB | USD

      產品索引 >  电路保护 > 

       
      符合條件的記錄數:
      系列 制造商 电压 - DC 火花放电(标称值) 脉冲放电电流(8/20us) 容差 极数 故障短接 安装类型 封装/外壳 零件状态
      清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
      • 庫存狀態
      • 可用媒體
      • 環保

      頁面 1/29   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
       
      人民幣價格(含增值稅)
      比較零件 Datasheets 圖像 得捷電子 零件編號 制造商零件編號 立即購買 最低訂購數量是  現有數量  單價  描述 系列 制造商 电压 - DC 火花放电(标称值) 脉冲放电电流(8/20us) 容差 极数 故障短接 安装类型 封装/外壳 零件状态
           
       
      SG Series Datasheet
      F11278TR-ND
      >This part is RoHS non-compliant.
      SG500Q
      2,000 2,000 - 立即發貨
      ¥ 4.66648 GDT 500V 1KA SURFACE MOUNT SG 500V 1000A(1kA)   -     2   表面贴装型 1812(4532 公制) 有源
      SG Series Datasheet
      F11278CT-ND
      >This part is RoHS non-compliant.
      SG500Q
      1 2,000 - 立即發貨
      ¥ 12.02000 GDT 500V 1KA SURFACE MOUNT SG 500V 1000A(1kA)   -     2   表面贴装型 1812(4532 公制) 有源
      SG Series Datasheet
      F11278DKR-ND
      >This part is RoHS non-compliant.
      SG500Q
      1 2,000 - 立即發貨
      計算 GDT 500V 1KA SURFACE MOUNT SG 500V 1000A(1kA)   -     2   表面贴装型 1812(4532 公制) 有源
      SL1010A Series
      F6741TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      SL1010A090SM
      900 11,700 - 立即發貨
      ¥ 7.19914 GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT SL1010A   90V   5000A(5kA)   -     3   表面贴装型 3-SMD圆柱形方端头 有源
      SL1010A Series
      F6741CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      SL1010A090SM
      1 12,294 - 立即發貨
      ¥ 15.62000 GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT SL1010A   90V   5000A(5kA)   -     3   表面贴装型 3-SMD圆柱形方端头 有源
      SL1010A Series
      F6741DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      SL1010A090SM
      1 12,294 - 立即發貨
      計算 GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT SL1010A   90V   5000A(5kA)   -     3   表面贴装型 3-SMD圆柱形方端头 有源
      CG6 Series Datasheet
      F7389TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG6250SM
      2,000 2,000 - 立即發貨
      2,000 - 廠方庫存 
      ¥ 8.34216 GDT 250V 3KA SURFACE MOUNT CG6 250V 3000A(3kA)   -     2   表面贴装型 2-SMD圆柱形方端头 有源
      CG6 Series Datasheet
      F7389CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG6250SM
      1 5,355 - 立即發貨
      2,000 - 廠方庫存 
      ¥ 21.44000 GDT 250V 3KA SURFACE MOUNT CG6 250V 3000A(3kA)   -     2   表面贴装型 2-SMD圆柱形方端头 有源
      CG6 Series Datasheet
      F7389DKR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG6250SM
      1 5,355 - 立即發貨
      2,000 - 廠方庫存 
      計算 GDT 250V 3KA SURFACE MOUNT CG6 250V 3000A(3kA)   -     2   表面贴装型 2-SMD圆柱形方端头 有源
      GTCy28-yyyM-R20 Datasheet
      GTCS28-900M-R20-2TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      GTCS28-900M-R20-2
      500 4,000 - 立即發貨
      ¥ 13.10164 GDT-PSW GTC   90V   20000A(20kA) ±20%   2   表面贴装型 2-SMD圆柱形方端头 有源
      GTCy28-yyyM-R20 Datasheet
      GTCS28-900M-R20-2CT-ND
      This part is RoHS compliant.
      GTCS28-900M-R20-2
      1 4,000 - 立即發貨
      ¥ 27.01000 GDT-PSW GTC   90V   20000A(20kA) ±20%   2   表面贴装型 2-SMD圆柱形方端头 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F11924TR-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG33.0LTR
      500 500 - 立即發貨
      ¥ 17.04914 GDT 3000V 5KA THROUGH HOLE CG3 3000V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      CG/CG2 Series Datasheet
      F10878-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG21000
      1
      非庫存貨
      1,007 - 立即發貨
      ¥ 26.72000 GDT 1000V 10KA CG2 1000V 10000A(10kA)   -     2   用户自定义 圆柱形无引线 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F2725-ND
      This part is RoHS compliant.
      AC240L
      1 1,443 - 立即發貨
      ¥ 27.52000 GDT 600V 5KA THROUGH HOLE AC 600V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F11238-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG33.0L-03
      1
      非庫存貨
      388 - 立即發貨
      ¥ 32.70000 GDT 3000V 5KA THROUGH HOLE CG3 3000V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F3681-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG32.0L
      1 3,965 - 立即發貨
      ¥ 33.51000 GDT 2000V 5KA THROUGH HOLE CG3 2000V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F2745-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG32.5L
      1 2,494 - 立即發貨
      ¥ 33.51000 GDT 2500V 5KA THROUGH HOLE CG3 2500V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      CG31.2L-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG31.2L
      1 350 - 立即發貨
      ¥ 33.51000 GDT 1200V 5KA THROUGH HOLE CG3 1200V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      CG37.5LD004-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG37.5LD004
      1 2,579 - 立即發貨
      ¥ 35.56000 GDT 7500V 5KA THROUGH HOLE CG3 7500V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F10882-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG34.5L
      1 2,260 - 立即發貨
      ¥ 36.37000 GDT 4500V 5KA THROUGH HOLE CG3 4500V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F11236-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG32.7L
      1 430 - 立即發貨
      ¥ 36.37000 GDT 2700V 5KA THROUGH HOLE CG3 2700V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      F11239-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG33.3L
      1 180 - 立即發貨
      ¥ 34.36000 GDT 3300V 5KA THROUGH HOLE CG3 3300V 5000A(5kA)   -     2   通孔 轴向圆柱形 有源
      AC, CG3 Series Datasheet
      CG33.0-ND
      This part is RoHS compliant.
      CG33.0
      1 144 - 立即發貨
      ¥ 36.37000 GDT 3000V 5KA CG3 3000V 5000A(5kA)   -     2   用户自定义 圆柱形无引线 有源
      SL1026 Series
      F4375-ND
      This part is RoHS compliant.
      SL1026-700
      1 169 - 立即發貨
      ¥ 332.58000 GDT 700V 20KA HOLDER SL1026 700V 20000A(20kA)   -     3   支座 有源
      2003 Series
      2003-07-SM-RPLFTR-ND
      This part is RoHS compliant. 新產品
      2003-07-SM-RPLF
      2,500 2,500 - 立即發貨
      ¥ 2.36369 GDT, 2 ELECTRODE, 75V 2003   75V   1000A(1kA) ±20%   2   表面贴装型 2-SMD圆柱形方端头 有源
      頁面 1/29   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

      2019年11月07日 11:04:55

      欧美美女大阴口